Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού
Αμύντα 4, Αθήνα, 11635
Email: zozoli@otenet.gr
Τηλ: +30 210 7219274