Στο σημερινό μας κόσμο με τις συγκλονιστικές αλλαγές, στη σημερινή Ευρώπη που τα σύνορα καταργούνται, είναι κοινή διαπίστωση πως η χώρα μας, ενώ είναι και θεωρείται παγκοσμίως η κοιτίδα του Πολιτισμού και του Πνεύματος, τείνει όλο και περισσότερο εξ αιτίας διαφόρων παραγόντων να χάσει το χαρακτήρα αυτό. Η ίδια η επωνυμία της εταιρείας δείχνει πόσο πιστεύουμε στο διαπολιτιστικό διάλογο, στην κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Και επειδή ένας από τους τομείς της εταιρείας είναι η καταγραφή της πολιτιστικής μας παράδοσης ώστε να προάγει, σε κάθε τομέα τέχνης, στοιχεία προσιτά στους ερευνητές και εύχρηστα, ευθύς εξ αρχής εντάξαμε τα προσωπικά αρχεία, πολύτιμα και μοναδικά, ανθρώπων που διακρίθηκαν στον 20ο αιώνα:

Το θεατρικό και δημοσιογραφικό αρχείο «ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ». Ιδιαίτερα το σπάνιο δημοσιογραφικό υλικό του Αλ. Λιδωρίκη θα αποτελέσει τον πυρήνα της δημιουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.

Το προσωπικό αρχείο του ηθοποιού και σκηνοθέτη ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ, καθώς και του ιστορικού ομώνυμου θεάτρου στην Αθήνα.

Επίσης, το σπάνιο αρχείο του ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, συνθέτη και αρχιμουσικού του θεάτρου Μπολσόι της Μόσχας.

Άλλοι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι: Η διαρκής φροντίδα για μετάφραση πολιτισμικών κειμένων συγγραφέων μας, παλαιότερων και κυρίως νεότερων· η προώθηση της κοινοτικής δράσης, στον πολιτισμικό τομέα πάντοτε, καθώς και προγράμματα με θέματα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.